Guangzhou whole sale markets

Guangzhou whole sale markets
1.Men & Lady Garments
------------------------------------------------

GuangzhouBai Ma Garments Market (Men&Lady-High class)
GuangzhouLiu Hua Garments Market (Men&Lady- Middle class)
Guanzhou Sha He Garments Market (Men&Lady-lower class)
Guangzhou Garments Morning Market(6:00am—12:00am)
GuangzhouBu Bu Gao Garments Market (Sweaters)
GuangzhouXin Da Di Garments Market (Sweaters)
Guangzhou Guang kong Garments Market (Jeans)
GuangzhouKang Le Garments Market (Jeans)
Guangzhou Sha He Wan Jia Garments Market (sahe Jeans)

2.Children & Baby Garments
------------------------------------------------

A.Guangzhou Zhongshan 8 Road Children Garments Market (Middle & High class)

B.Guangzhou Sha He Children Garments Market (Lower class)

C.GuangzhouLido Children Garments Market(Mix)

3.Fabric & Curtain
------------------------------------------------

GuangzhouZhong Da Market
GuangzhouXiong Tian Fabrics and Sewing Machine and Fittings
GuangzhouNan Hai Curtain Market

4.Shoes
------------------------------------------------

A.Guangzhou Xin Hua Nan Ying DU Shoes market (middle & high class -near baima)

B. Guangzhou Da Xin Road Shoes Market (middle class-near lido market)

C. Guangzhou Da Dao South Hua Nan Shoes Market (lower class)

D.Guangzhou Da Xin Road Shoes Material Market (near lido shoes market)

E.Guangzhou Huan Shi South Road Shoes Material Market (near baima)

5.Daily use products/Kitchen ware
------------------------------------------------

Guangzhou Luo Xi Jiao Plastic Market (changjiang market)
Pan Yu Kitchenware Market
GuangzhouNan Tai Daily Use Market

6.Hardware&Machine
------------------------------------------------

GuangzhouNan Tian Market
Guangzhou Gong Ye Da Dao(Big Machine)
Guangzhou Hui Fu West Road

7.Lights Decoration
------------------------------------------------

A.Guangzhou Nan Tian Market

B.Guangzhou Da Nan Road Tai Gu Lights Market (opposite lido hotel)

C.Zhongshan Lights Market(Biggest and complete market-2 hours from Guangzhou)

8.Bed、hotel use products
------------------------------------------------

GuangzhouNan Tian Market BEDSHEET Market
Guangzhou Nan Tai Market (Only for hotel)
GuangzhouChang Jiang Market

9. Cosmetic& hair salon use
------------------------------------------------

A.Guangzhou Xing Fa Plaza(Near the old airport)

B.Guangzhou Guang Fu Zhong Roadwhole market

10.Hand bags
------------------------------------------------

GuangzhouZi Yuan Gang SAC Market
Hua DU Shi Ling Bags Material(Already made also)

11. Toys
------------------------------------------------

Guangzhou Yi De Road Toys wholesale market
GuangzhouHaizhu Plazagift market
GuangzhouWan Link Plaza

12.Craft & gift item
------------------------------------------------

A.GuangzhouHaizhu Plazagift wholesale market

B.Guangzhou Wan Link gifts market

C.Guangzhou Yi De Road Toys wholesale market

13. Household electronics appliance
------------------------------------------------

Guangzhou Ru Yi Fang wholesale market(DVD/VCD /SPEAKERS-for family use)
Guangzhou Hai Yin wholesale market(MIX)
Guangzhou Xing Fa Plaza wholesale market(near airport )
GuangzhouCultural Parkelectrical market (MP3/hair-drying machine- electrical house)

14.Mobile
------------------------------------------------

A.Guangzhou Nan Fang Da Sha underground mobile market

15.Car accessories
------------------------------------------------

Guangzhou Yong Fu Roadwholesale market
Guangzhou Guang Yuan Roadmarket
Guangzhou Baiyun motorcycle accessories wholesale market

16.Flowers artificial
------------------------------------------------

GuangzhouHaizhu Plaza Yijing Gardengift market
Guangzhou Huang Sha flowers wholesale market (3 floor building)

17.House decoration/Sanitary
------------------------------------------------

Guangzhou Taikang Road wholesale market (all kinds of indoor decoration,UPVC door &windows- lucky building near lido)
Guangzhou Nan An Road market
Guangzhou Gong Ye Da Dao Shi Xi whole market
Guangzhou Huang Shi Roadmarket
Guangzhou Yue Xiu Road wholesale and retail market(DOOR /WINDOW)

18.Underwear
------------------------------------------------

Guangzhou Shahe market
Guanzhou Lido market l
Guangzhou Shahe hotel

19.TILES
------------------------------------------------

A.Guangzhou Xiao Gang Roadwholesale market

B.Guangzhou Shi Xi market

C.Guangzhou Nan An Road market

D.FO SHAN Tiles Wholesale market

20.Furniture
------------------------------------------------

Guangzhou Bao Gang market
B.Shun De Furniture market (1 and half hour from Guangzhou)

21.COMPUTER/ACCESSORIES
------------------------------------------------

A.Guangzhou Shipai West Road Tian He computer market(biggest one)

B.Guangzhou Zhongshan 6thRoadmarket(near lido hotel)

C.Guangzhou Haiyin market(near river)

21. FISHING/AQUARIUM /PLASTIC FLOWER POTS

A.Guangzhou Fang Cun market(metro exit)

C.Guangzhou Da Nan Roadmarket(Near lido hotel)

22.Medical equipment)
------------------------------------------------

A. Guangzhou Heping East Roadwholesale market

B. Guangzhou Li Wan Huadi Da Dao medical wholesale market

23. STATIONERY
------------------------------------------------

A.Guangzhou Huangsha Yi Yuan wholesale market

B.GuangzhoHaizhu Plazagift market

24.Hair clips / imitation jewelry
------------------------------------------------

A.Guangzhou Wan Fu Road

B.Guangzhou Tai Kang Road market (lucky bulding near lido)

C.Guangzhou Liu Hua Road Xijiao Da Sha market

25.Watches
------------------------------------------------

A.Guangzhou Zhanxi Roadwatches wholesale market

25.METAL / STEEL/Aluminium bar)
------------------------------------------------

A. Shunde Lanshi wholesale market

26. MOTORCYCLE PARTS
------------------------------------------------

A.Guangzhou Zengcuo Road Luochongwei wholesale market

I have something to say

*

*