Category: Guangzhou Market

Guangzhou Market

1.Men & Lady Garments 1)Guangzhou Bai Ma Garments Market  (Men&Lady-High class) 2)Guangzhou Liu Hua Garments Market  (Men&Lady- Middle class) 3)Guanzhou Sha He Garments Market  (Men&Lady-lower class) 4)Guangzhou Garments Morning Market(6:00am—12:00am) 5)Guangzhou Bu Bu Gao Garments Market  (Sweaters) 6)Guangzhou Xin Da Di Garments Market  (Sweaters) 7)Guangzhou Guang kong Garments Market  (Jeans) 8)Guangzhou Kang Le  Garments Market …

Guangzhou whole sale markets

1.Men & Lady Garments ———————————————— GuangzhouBai Ma Garments Market (Men&Lady-High class) GuangzhouLiu Hua Garments Market (Men&Lady- Middle class) Guanzhou Sha He Garments Market (Men&Lady-lower class) Guangzhou Garments Morning Market(6:00am—12:00am) GuangzhouBu Bu Gao Garments Market (Sweaters) GuangzhouXin Da Di Garments Market (Sweaters) Guangzhou Guang kong Garments Market (Jeans) GuangzhouKang Le Garments Market (Jeans) Guangzhou Sha He…